FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul ştiinţelor socio-economice şi umane

Buget: 610 milioane € (2007 - 2013)

Europa se confruntă cu o serie de provocări sociale şi economice şi de aceea o mai bună înţelegere a acestora şi abordarea lor efectivă prin crearea de strategii potrivite este foarte importantă. Tradiţia îndelungată a Europei în acest domeniu de cercetare precum şi abordarea socială, economică şi culturală diferită oferă o ocazie unică pentru desfăşurarea acestui tip de cercetare la nivelul Uniunii Europene.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pe durata PC7, cercetarea efectuată de Uniunea Europeană în cadrul ştiinţelor socio-economice şi umaniste promite să studieze şi să ofere răspunsuri la întrebările referitoare la schimbarea demografică şi la calitatea vieţii, educaţie şi posibilităţi de angajare spre direcţiile economice de actualitate, interdependenţa globală şi transferul de cunoştinţe, bunăstarea democraţiilor şi participarea politică, diversitatea culturală şi valori.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Legătura dintre cercetare şi strategie este păstrată prin asigurarea faptului că temele examinate reprezintă o prioritate la nivel european şi sunt direcţionate de strategiile comunitare. De fapt, cercetarea la nivelul UE are avantaje speciale, deoarece poate dezvolta informaţii care sunt necesare pentru a accentua gradul de cunoaştere cu privire la teme complexe.

Temele de cercetare care vor fi analizate în cadrul PC7 vor fi alese din următoarele domenii:

  • Creşterea, gradul de angajare şi competitivitatea într-o societate de cunoaştere (strategii de inovaţie, de competitivitate şi a pieţei de muncă, educaţie şi formare pe durata întregii vieţi, structuri economice şi productivitate);
  • O combinaţie între obiective economice, sociale şi de mediu dintr-o perspectivă europeană (modele socio-economice în cadrul Europei şi în întreaga lume, coeziune economică şi socială între regiuni, dimensiunile sociale şi economice a strategiilor de mediu);
  • Direcţii majore în societate şi implicaţiile lor (schimbare demografică, reconcilierea între familie şi lucru, sănătate şi calitatea vieţii, strategiile tineretului, excluderea socială şi discriminarea);
  • Europa în lume (comerţ, migrare, sărăcie, criminalitate, conflict şi rezoluţie);
  • Cetăţeanul în Uniunea Europeană (participare politică, cetăţenie şi drepturi, democraţie şi responsabilitate, media, diversitatea culturală şi moştenire, religii, atitudini şi valori);
  • Indicatori socio-economici şi ştiinţifici (utilizarea şi valoarea indicatorilor în crearea de strategii la nivel macro şi micro);
  • Activităţi de prevedere (implicaţiile viitoare ale gradului de cunoştinţă global, migrare, îmbătrânire, risc şi domeniile de emergenţă în cercetare şi ştiinţă).

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

În cadrul PC7, industria şi IMM-urile vor fi încurajate în mod activ să participe în toate domeniile, în special cele care se desfăşoară sub programul de Cooperare. Temele analizate de Ştiinţele Socio-economice şi Umaniste le oferă oportunitatea duală de a opera pe de o parte ca participanţi în crearea de informaţie în cadrul echipelor şi pe de altă parte ca receptori ai informaţiei prin punerea acesteia în aplicaţie.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)