FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul securităţii

Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Securitatea europeană este o precondiţie pentru prosperitate şi libertate. Trebuie abordată necesitatea unei strategii de securitate comprehensive ce cuprinde atât măsuri de securitate civile cât şi de apărare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Trebuie să investim în cunoaştere şi să dezvoltăm noi tehnologii pentru a ne proteja cetăţenii de pericole cum ar fi terorismul, dezastrele naturale şi crimele şi, în acelaşi timp, să le respectăm dreptul la intimitate şi să le protejăm drepturile fundamentale. Pe durata PC7, cercetarea finanţată de UE va aborda teme referitoare la securitatea civilă (antiterorism şi management de criză) şi va contribui la o întreaga gamă de strategii comunitare, aşa cum sunt transportul, mobilitatea, protecţia civilă, energia, mediul şi sănătatea. Colaborând şi coordonând eforturile pe scară largă europeană, UE poate înţelege şi răspunde mai bine la riscurile dintr-o lume în schimbare.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetarea legată de securitate va trebui să genereze cunoştinţe noi şi să promoveze aplicarea de tehnologii noi în domeniul securităţii civile. Securitatea în cadrul PC7 va aborda următoarele zone:

  • Securitatea cetăţenilor (soluţii tehnologice pentru protecţie civilă, bio-securitate, protecţie împotriva crimei şi terorismului);
  • Securitatea infrastructurilor şi utilităţilor (examinând şi asigurând infrastructurile în zone precum ICT, transport, energie şi servicii în domeniul financiar şi administrativ);
  • Supraveghere inteligentă şi securitatea graniţelor (tehnologii, utilaje, instrumente şi metode pentru protejarea controlului de frontieră europeană pe uscat şi de coastă);
  • Restaurarea securităţii în caz de criză (tehnologii şi comunicare, coordonare în sprijinul actelor civile, sarcini umanitare şi de salvare);
  • Integrarea sistemelor de securitate, interconectivitate şi interoperabilitate (adunarea de informaţie pentru securitatea civilă, protecţia confidenţialităţii şi a urmăririi tranzacţiilor);
  • Securitate şi societate (acceptarea soluţiilor de securitate, aspecte socio-economice, politice şi culturale ale securităţii, eticii şi valorilor, a mediului social şi ale percepţiilor securităţii);
  • Structurarea şi coordonarea cercetării de securitate (coordonare între eforturile europene şi internaţionale de cercetare de securitate în zonele de cercetare civilă, de securitate şi de apărare).

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Cercetarea de securitate va consolida competitivitatea industriei europene de securitate, stimulând cooperarea furnizorilor şi utilizatorilor de soluţii pentru securitatea civică. Va atrage, de asemenea, cele mai bune deprinderi intelectuale şi tehnologice de-a lungul Europei, prin implicarea activă a IMM-urilor.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)