FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Instruirea tinerilor cercetători

Scopul acestui mecanism de finanţare este de a îmbunătăţi perspectivele de dezvoltare a carierei tinerilor cercetători atât din sectorul public, cât şi din cel privat, în special prin dezvoltarea competenţelor generice şi ştiinţifice ale acestora, inclusiv a celor referitoare la transferul tehnologic şi la spiritul antreprenorial precum şi la atragerea mai multor tineri spre carierele ştiinţifice. Aceasta se va aplica prin Acţiunea Marie Curie Reţelele de formare initială: Initial Training Networks (ITN), obiectivul principal fiind acela de a depăşi fragmentarea activităţilor şi de a consolida, la nivel european, formarea iniţială şi dezvoltarea carierei cercetătorilor. 

Se prevede sprijin în vederea alăturării la echipele de cercetători a celor mai buni cercetători aflaţi în fazele de început ale carierei.  Membrii reţelelor transnaţionale trebuie să îşi exploateze competenţele complementare prin programe de formare integrate. Sprijinul va conţine în special recrutarea de cercetători la început de carieră, organizarea de evenimente de formare profesională deschise atât cercetătorilor din afara reţelei, cât şi conducătorilor seniori şi/sau posturilor din industrie, pentru transferul cunoştinţelor şi pentru supraveghere.