FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Programul specific Idei

Buget: 7.4 miliarde de € (2007 - 2013)

Programul “Idei”, implementat prin Consiliul European de Cercetare (CEC), va sprijini nivelul de competitivitate al Europei, aducându-şi contribuţia în a atrage şi păstra cei mai talentaţi oameni de ştiinţă, sprijinirea cercetărilor cu asumare de risc şi cu impact puternic şi promovarea cercetării ştiinţifice de nivel mondial în domenii noi şi în rapidă formare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Ţările cu cercetare foarte avansată sunt în poziţia de a oferi o calitate de viaţă mai bună cetăţenilor lor şi în acelaşi timp îşi menţin poziţia economică şi avansul în competitivitatea lor la nivel global. Pe perioada PC7, programul de IDEI va finanţa cercetarea de frontieră a UE. Conceptul din spatele Ideilor este ca cercetătorii de prima clasă să fie plasaţi în a identifica noi oportunităţi şi direcţii la graniţele cunoaşterii. Acestea, în schimb vor avea un feedback în societate şi îşi vor găsi drumul spre industrie şi spre piaţă şi se vor transpune în inovaţii sociale mai largi în viitor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

CEC va avea o poziţie unică ca organizaţie finanţatoare pan-europeană, desemnată să sprijine cele mai bune ştiinţe şi burse în toate domeniile de cercetare prin concurs deschis şi direct. Se doreşte să se consolideze caracterul dinamic al Europei, devenind mai atractivă pentru oamenii de ştiinţa de vârf atât din Europa şi din ţările terţe, cât şi pentru investiţii industriale.

Două tipuri de burse CEC vor fi disponibile, ambele funcţionând în sens ascendent fără priorităţi predeterminate, în toate domeniile de cercetare:

  1. Bursele CEC pentru Cercetători Independenţi Începători (Burse CEC pentru începători). Obiectivul este de a oferi sprijin carierelor independente ale cercetătorilor remarcabili. Ei sunt fie localizaţi fie se mută în ţări ale UE sau asociate şi se află în stadiul de a îşi stabili prima lor echipă sau program de cercetare, indiferent de naţionalitate.
  2. Bursele CEC pentru Cercetători Avansaţi (Burse CEC pentru avansaţi). Obiectivul este de a sprijini proiecte excelente de cercetare de frontieră, cu cercetători stabiliţi în cadrul statelor membre EU şi a ţărilor asociate, indiferent de naţionalitate.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Proiectele vor fi finanţate pe baza propunerilor prezentate de cercetători atât din sectorul de stat cât şi din cel privat pe teme la alegerea lor şi evaluate pe baza unicului criteriu de excelenţă. Cercetarea de frontieră este un motor cheie de bunăstare şi progres social, întrucât oferă noi oportunităţi pentru avansul ştiinţific şi tehnologic şi este instrumental în producerea de noi cunoştinţe ce vor conduce la viitoare aplicaţii si pieţe.