FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cercetarea în beneficiul ÎMM-urilor

Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o mare parte a economiei şi industriei Europei. Cele 23 milioane de IMM-uri din UE reprezintă 99% din totalul afacerilor şi acoperă până la 80% din locurile de muncă în anumite sectoare industriale, cum ar fi, de exemplu, sectorul textil.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

IMM-urile europene reprezintă o sursă esenţială pentru dezvoltare, creare de locuri de muncă, capacitate antreprenorială, inovaţie, precum şi coeziune economică şi socială. De aceea, este esenţial să le utilizăm potenţialul prin cercetare şi inovaţie tehnologică, ceea ce le va putea ajuta să supravieţuiască şi să prospere pe termen lung. O relaţie mai strânsă a acestora cu comunitatea de cercetare va conferi o valoare sporită economiei europene, o mai mare dezvoltare şi oportunităţi de muncă mai numeroase.

PC7 propune acţiuni de sporire a participării IMM-urilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi oferă măsuri ce vor facilita accesul acestora la rezultatele cercetării. Alte avantaje pentru IMM-urile participante la PC7 vor include rate mai mari de finanţare, o ofertă mai largă de scheme de finanţare, achiziţionarea de noi cunoştinţe şi potenţial crescut pentru noi produse şi servicii.

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, IMM-urile îşi pot consolida poziţia generală prin participarea în reţele şi prin construirea de relaţii cu parteneri internaţionali, acces la centrele de excelenţă în cercetare şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a inovaţiei. Vor fi încurajate acţiuni în toate domeniile ştiinţei şi tehnologiei, folosind o abordare de jos în sus. Vor fi implementate două măsuri dedicate IMM-urilor:

  1. Cercetare pentru IMM-uri: cu scopul de a sprijini mici grupuri de IMM-uri inovative în rezolvarea de probleme tehnologice comune sau complementare.
  2. Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri: în vederea sprijinirii asociaţiilor şi grupărilor de IMM-uri în dezvoltarea de soluţii la probleme care sunt comune unui număr larg de IMM-uri din sectoare specifice.

Aceste două măsuri se adresează în principal comunităţii largi de IMM-uri care au capacitate de inovaţie dar posibilităţi limitate de cercetare. În vederea sporirii gradului de participare al IMMurilor şi al beneficiilor acestora, se va consolida caracterul de subcontractare al acestor măsuri.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

În cadrul PC7, IMM-urile vor fi permanent încurajate să participe în cadrul tuturor acţiunilor de cercetare, în special în ceea ce priveşte temele programului de "Cooperare". Implicarea IMM-urilor în Iniţiativele Tehnologice Comune (ITC) va fi încurajată oriunde este considerată potrivită o astfel de activitate.

O caracteristică cheie a PC7 este simplificarea regulilor şi a procedurilor. Măsurile preconizate vor acoperi întregul ciclu de finanţare, incluzând diversele elemente ale schemelor de finanţare, regulamente administrative şi financiare, proceduri, lizibilitatea şi claritatea documentelor.

Regulamentele propuse pentru participarea la PC7 specifică o rată de finanţare de 75% pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare ale IMM-urilor, faţă de rata de 50% aplicabilă în prezent în PC6. Acest fapt ar trebui să contribuie la creşterea atractivităţii Programului Cadru pentru IMM-uri, datorită reducerii dificultăţilor financiare. Mai mult, principiul actual de „responsabilitate financiară colectivă” este înlocuit în propunerea pentru PC7 cu un fond de garanţie care va acoperi riscurile financiare ale participanţilor problematici.