FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Potenţial de cercetare în zonele de convergenţă

Buget: 370 milioane € (2007 - 2013)

Europa are nevoie să îşi exploateze potenţialul de cercetare, în special în zonele mai puţin avansate, situate la distanţa de centrul european de cercetare şi dezvoltare industrială. O strategie de includere ar putea aduce beneficii materialului social precum şi comunităţii de cercetare şi industriei, atât la nivel local cât şi la nivelul Zonei Europene de Cercetare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Profitând de cunoştinţele şi de experienţa existente în alte zone ale Europei, această acţiune caută să îşi actualizeze potenţialul de cercetare, acolo unde este necesar, oferind sprijin sub forma de investiţii, personal, reţele sau consiliere.

Acest efort este direcţionat către cercetătorii şi instituţiile din aceste zone, în sectorul public sau privat.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Comunitatea de cercetare din zonele de convergenţă şi îndepărtate va fi sprijinită după cum urmează:

  • Schimburi de personal de cercetare la nivel transnaţional, în ambele sensuri, între organizaţiile selectate în zonele de convergenţă, şi una sau mai multe organizaţii partenere; sprijinul centrelor selectate de excelenţă existentă sau în formare, pentru recrutarea de noi cercetători experimentaţi din alte ţări europene;
  • Achiziţionarea şi dezvoltarea de echipamente de cercetare, precum şi crearea unui mediu material ce oferă posibilitatea exploatării potenţialului intelectual în centrele selectate de excelenţa existentă sau în formare din zonele de convergenţă;
  • Organizarea de seminarii si conferinţe pentru a facilita transferul de cunoştinţe; activităţi promoţionale precum şi iniţiative ce au ca scop diseminarea şi transferul rezultatelor cercetării în alte ţări şi pe alte pieţe internaţionale;
  • „facilităţile de evaluare” prin care orice centru de cercetare din zone de convergenţă poate obţine o evaluare expertă independentă şi internaţională a nivelului general al calităţii cercetării şi al infrastructurilor de cercetare.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Pentru realizarea completă a Zonei Europene de Cercetare din Uniunea extinsă, toate regiunile trebuie să participe şi să fie sprijinite, dacă este necesar. Această strategie aduce beneficii direct IMM-urilor şi organizaţiilor industriale din zonele de convergenţă.

Prin Politica Regională a Comunităţii, vor fi necesare corelatii importante. Acţiuni sub acest capitol vor identifica cerinţe şi oportunităţi pentru consolidarea capacităţilor de cercetare ale centrelor de excelenţă existente şi în formare din zonele de convergenţă, ce pot fi îndeplinite de
fondurile Structurale şi de Coeziune.

De asemenea, vor fi necesare sinergii şi prin programul de Competitivitate şi Inovaţie, pentru a promova comercializarea regională a cercetării şi dezvoltării, în colaborare cu industria.