FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul alimentaţiei, agriculturii şi biotehnologiei

Buget: 1.9 miliarde de € (2007 - 2013)

Avansarea cunoaşterii în managementul durabil, producţia şi utilizarea resurselor biologice (microbiologice, plante şi animale) va asigura baza pentru produse mai sigure, eco-eficiente şi competitive precum şi servicii pentru agricultură, pescuit, alimentaţie umană şi animală, sănătate şi industria lemnului. Sunt anticipate contribuţii importante la implementarea politicilor şi reglementărilor actuale şi de perspectivă în sectorul sănătăţii publice, al sănătăţii animalelor şi plantelor şi al protecţiei consumatorului. Noi surse de energie regenerabilă vor fi susţinute sub incidenţa conceptului unei bioeconomii europene bazate pe cunoaştere.

 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea ştiinţifică, industria şi societatea se vor alătura pentru a înfrunta problemele sociale, economice şi de mediu ale unui management durabil al resurselor biologice. Acestea vor utiliza de asemenea progresele realizate în biotehnologia microbiană, a plantelor şi a animalelor pentru a dezvolta produse şi servicii noi, mai sănătoase, eco-eficiente şi competitive. Dezvoltarea rurală şi de coastă vor fi vizate prin susţinerea economiilor locale, conservându-se în acelaşi timp patrimoniul şi diversitatea culturală.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Va fi susţinută cercetarea cu privire la siguranţa alimentelor şi a lanţurilor alimentare, la bolile de alimentaţie, la preferinţele consumatorilor în materie de hrană şi la impactul alimentelor şi nutriţiei asupra sănătăţii. Activităţile de cercetare vor include:

  • Producţia şi managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pădurilor şi mediilor acvatice: promovarea cercetării ştiinţifice asupra sistemelor durabile de producţie; producţia de plante şi animale şi sănătatea; ocrotirea animalelor; pescuitul şi acvacultura, inclusiv exploatarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii acestora.
  • Instrumente pentru implementarea de strategii relevante, politici şi legislaţie care să susţină bio-economia europeană bazată pe cunoaştere. Integritatea şi controlul lanţului alimentar („de la furculiţă la fermă”) vor face obiectul cercetării ştiinţificeîn domeniul alimentar, al sănătăţii şi bunăstării.
  • Ştiinţele vieţii şi biotehnologiile pentru produse şi procese ne-alimentare durabile vor dezvolta recolte şi resurse silvice îmbunătăţite, rezerve de hrană, produse marine şi tehnologii de biomasă pentru energie, mediu, şi produse cu înaltă valoare adăugată precum materialele şi produsele chimice.

Câteva Platforme Tehnologice Europene contribuie la stabilirea de priorităţi de cercetare comune în diferite domenii, precum tehnologiile şi procesele alimentare, genomica plantelor, silvicultura şi industria lemnului, sănătatea globală a animalelor, şi creşterea animalelor de fermă.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Crearea unei Bioeconomii Europene urmează să deschidă drumul inovaţiilor şi al transferului tehnologic eficient, urmărind să includă toate industriile şi sectoarele economice care produc, gestionează şi exploatează resursele biologice precum şi serviciile aferente din industriile de aprovizionare sau de consum. Aceste activităţi sunt aliniate strategiei europene referitoare la ştiinţele vieţii şi biotehnologie, şi se aşteaptă ca ele să promoveze competitivitatea agriculturii şi biotehnologiei europene, a companiilor de profil în domeniul agro-alimentar şi în particular a IMM-urilor de înaltă tehnologie, odată cu îmbunătăţirea bunăstării sociale şi a prosperităţii.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)