FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul energiei

Buget: 2.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Sistemele de energie se confruntă cu provocări majore. Urgenţa de a identifica şi dezvolta soluţii adecvate şi convenabile este justificată de tendinţele alarmante ale cererii globale de energie, de caracterul finit al rezervelor convenţionale de petrol şi gaze naturale, precum şi de nevoia de a ţine în frâu emisiile de gaze de seră. Aceste acţiuni vor reduce într-un mod eficient consecinţele devastatoare ale schimbărilor climatice, instabilitatea preţurilor petrolului (în special pentru sectorul transporturilor, extrem de dependent de petrol) şi instabilitatea geopolitică în regiunile furnizoare de petrol.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de pe urma cercetării în domeniul energiei prin costuri mai accesibile ale acesteia şi printr-o utilizare mai eficientă a energiei furnizate de diverse surse. În consecinţă, acest lucru va contribui la reducerea cauzelor schimbărilor climatice, ceea ce va fi spre beneficiul direct al tuturor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetătorii vor contribui la transformarea sistemului energetic actual într-unul mai durabil mai puţin dependent de carburanţii din import. Rezultatul final va fi o îmbinare diversificată de surse de energie, în special cele regenerabile, purtători de energie şi surse nepoluante. Eficienţa energetică, care include raţionalizarea consumului şi a stocurilor de energie, va fi intensificată, pentru a face faţă astfel problemelor stringente legate de securitatea aprovizionării şi schimbările climatice.

Activităţile în sectorul energetic includ:

  • Hidrogen şi celule de combustie;
  • Producerea de electricitate din surse regenerabile;
  • Producţia de combustibili regenerabili;
  • Energie regenerabilă pentru încălzire şi răcire;
  • Captarea CO2 şi tehnologii de stocare pentru producţia de energie fără emisii de noxe (emisii zero);
  • Tehnologii curate pentru cărbune;
  • Sisteme energetice inteligente;
  • Eficienţa energetică şi economia de energie;
  • Cunoaştere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria europeană a atins supremaţia mondială în ceea ce priveşte anumite tehnologii de generare a energiei şi de eficienţă energetică. Este pionierul tehnologiilor energetice regenerabile, precum energia solară, bioenergia şi energia eoliană. UE este de asemenea un competitor mondial în ceea ce priveşte tehnologiile de generare şi distribuţie a energiei şi are o capacitate importantă de cercetare în domeniul captării şi izolării carbonului. Pentru a se menţine pe această poziţie, industriile europene trebuie să îşi continue eforturile prin cooperare internaţională.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)