FP7 - seventh framework programme


Chimie în PC7

Domeniul tradiţional de cercetare - chimia - este abordat în Programul Cadru 7 pe diferite tematici, prezentate mai jos:

  1. Sănătate: diagnostice, medicamente noi, materiale biocompatibile, alternative la experimentele pe animale etc.;
  2. Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie: ştiinţele vieţii şi biotehnolgie pentru produse şi procese nealimentare durabile;
  3. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei (TIC): industria şi business-ul în suportul TIC;
  4. Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi tehnologii noi de producţie: nanoştiinţe şi nanotehnologii; materiale cu proprietăţi avantajoase; noi tehnologii de producţie; integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii în industrie;
  5. Energie: hidrogen şi celule combustibile; producerea combustibilului regenerabil; tehnologii de capturare şi depozitare a CO2; tehnologii pentru cărbune curat; eficienţa şi economia energiei;
  6. Mediu: tehnologii ecologice (procese pure: substituţia poluanţilor prioritari, evaluarea tehnologiilor);
  7. Transport: hidrogen şi celule combustibile, materiale combustilbile noi, materiale pentru transport;
  8. Securitate şi spaţiu: tehnologii pentru securitate; materiale pentru aplicaţii la sateliţi.