FP7 - seventh framework programme


IncoNet EECA: S&T international cooperation network for Eastern European and Central Asian countries

01.01.2008 - 30.06.2012
IncoNet EECA: S&T international cooperation network for Eastern European and Central Asian countries
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
IncoNet EECA LogoAcord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Activităţi de cooperare internaţională" a programului specific Capacităţi, cu o durată iniţială de 48 luni, ulterior extins la 54 luni. În proiect participă 23 instituţii din 21 de ţări din Uniunea Europeană, Europa de Est şi Asia Centrală, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.