FP7 - seventh framework programme


Burse pentru cercetătorii care vin în Europa: International Incoming Fellowships (IIF)

Ce reprezintă bursele pentru cercetătorii care vin în Europa?
Sunt burse individuale care au drept scop atragerea cercetătorilor cu experienţă din ţările terţe pentru a lucra şi a face cercetări şi schimb de cunoştinţe în Europa pentru o perioadă de la 1 la 2 ani (faza de intrare), cu perspectiva de a dezvolta relaţii de colaborare. Pentru cercetătorii originari din ţările partenere pentru cooperare internaţională (ICPC) din care face parte şi Republica Moldova, schema poate include support pentru reîntoarcerea cercetătorilor în ţara de origine, astfel contribuind la stabilirea unei cooperări durabile dintre aceste ţări şi instituţiile de cercetare europene. Durata fazei de reintegrare constituie o jumătate din durata fazei de intrare.

Cine poate participa?
Cercetătorii cu experienţă de orice naţionalitate care se vor deplasa dintr-o ţară terţă într-o ţară membră a UE sau ţară asociată la PC7 şi care vor respecta condiţiile de mobilitate.

Care sunt tematicile de cercetare susţinute?
Toate acţiunile Marie Curie au un mod de abordare “bottom-up”, spre exemplu, domeniile de cercetare sunt selectate în mod liber de către aplicanţi. Toate domeniile de cercetare şi dezvoltare tehnologică adresate în cadrul Tratatului Comisiei Europene sunt eligibile pentru finanţare (cu excepţia domeniilor de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM).

Cum se aplică?
Ca urmare a lansării apelului pentru propuneri, propunerile se depun în comun de către instituţia gazdă din ţara membră a UE sau ţara asociată la PC7 şi cercetător (şi în caz de este aplicabil şi permis, cu instituţia de reintegrare din ţara terţă ce face parte din categoria ţărilor ICPC) nu mai tîrziu de data limită de înaintare a propunerilor. Propunerile vor fi evaluate de către experţi independenţi externi în baza unor criterii de evaluare predeterminate. Suport financiar va fi alocat celor mai bune propuneri pentru o perioadă de la 12 pînă la 24 de luni plus suport pentru faza de întoarcere şi reintegrare (pînă la 12 luni).

Ce cheltuieli acoperă finanţarea?
Finanţarea acoperă cheltuieli legate de cercetător şi proiect. Suportul financiar pentru aceste burse constiutie un grant ce acoperă pînă la 100% din buget.
În perioada fazei de intrare, grantul include salariul pentru cercetător şi o indemnizaţie pentru cheltuielile legate de deplasare şi mobilitate, inclusiv o contribuţie către cheltuielile legate de cercetare. Adiţional, instituţia gazdă va primi o contribuţie către cheltuieli de regie şi management.
În perioada fazei de reintegrare grantul va fi utilizat ca o contribuţie fixă către cheltuielile legate de proiectul cercetătorului implementat deja la instituţia de reintegrare.

Care este suma finanţării în cadrul unei burse?
Contribuţia din partea CE depinde de mai mulţi parametri: nivelul de experienţă a cercetătorului, ţările în care activităţile de cercetare se vor desfăşura, situaţia familială a cercetătorului şi dacă proiectul necesită cercetări de laborator sau nu.

În ce mod aplicăm?
În primul rînd studiaţi Ghidul pentru aplicanţi care conţine informaţie esenţială referitor la pregătirea şi depunerea propunerii. Deasemenea consultaţi documentele legislative relevante (enumerate în Anexa 1) pentru a cunoaşte mai amplu procesul de evaluare, regulile de participare, informaţia ce ţine de partea contractuală şi cea financiară etc.
Propunerile vor fi depuse în mod electronic prin Sistemul Electronic de Expediere a Propunerilor (EPSS). Instrucţiunile privind depunerea propunerilor se conţin în Ghidul pentru aplicanţi.