FP7 - seventh framework programme


Burse intra-europene pentru dezvoltarea carierei: Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)

La diferite etape ale carierei, cercetătorii cu experienţă ar putea beneficia de oportunitatea de a însuşi noi metode sau tehnici de cercetare, sau de a acumula experienţă nouă de cercetare în alte domenii. Extinderea cunoştinţelor cercetătorilor contribuie la lărgirea bazei de cunoştinţe a Europei. La rîndul său, aceasta duce la dezvoltarea unei economii mai competitive şi la crearea mai multor locuri de muncă.
Astfel, în cadrul acţiunilor Marie Curie a fost elaborată schema de finanţare Burse intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF). Acestea sunt în special destinate cercetătorilor cu experienţă pentru ai ajuta să încerce activităţi noi pentru o perioadă anumită.

Cine poate aplica?
Cercetătorii pot fi de orice naţionalitate şi trebuie să demonstreze mobilitate de la o ţară membră a UE sau asociată la PC7 spre o altă ţară membră a UE sau asociată la PC7. Cercetătorii trebuie să deţină gradul de doctor sau să aibă cel puţin patru ani deplini de experienţă în cercetare.
Proiectul de cercetare urmează a fi implementat la o instituţie-gazdă dintr-o ţară a UE sau ţară asociată la PC7 diferită de instituţia în care cercetătorul a activat pînă la momentul deplasării.

Ce domenii ştiinţifice pot fi finanţate?
Sunt acceptate propuneri din toate domeniile ştiinţifice cu excepţia domeniilor acoperite de Tratatul EURATOM.

Ce acoperă bursa?
Bursa IEF acoperă cheltuieli legate de instruirea avansată şi dezvoltarea carierei. Proiectul este bazat pe un program personal de dezvoltare a carierei aprobat de către cercetător şi coordonatorul de la instituţia-gazdă. Susţinerea financiară este acordată pentru o perioadă de 12-24 luni pentru proiecte individuale înaintate de către cercetători cu experienţă din ţări membre ale UE sau ţări associate la PC7 în comun cu o instituţie-gazdă dintr-o ţară membră a UE sau asociată la PC7. Bursa poate include următoarele:

  • Instruire prin cercetare sub supraveghere în cadrul unui proiect individual
  • Instruire practică pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ( noi metode sau tehnici etc.) sau abilităţi complementare ( scrierea propunerilor de proiect, aplicarea pentru un patent, managementul proiectelor, coordonarea sarcinilor, supravegherea personalului tehnic etc.)
  • Transfer de cunoştinţe inter-sectorial sau interdisciplinar
  • Dezvoltarea colaborării
  • Mangementul ştiinţific şi financiar activ al proiectului de cercetare
  • Dezvoltarea capacităţilor organizatorice prin organizarea de training-uri sau evenimente.

Cine decide?
Propunerile IEF vor fi selectate în baza unui concurs deschis. Selectarea se va efectua prin intermediul unei expertize independente, dar transparente, în baza excelenţei, ţinînd cont de o serie de criterii predeterminate.