FP7 - seventh framework programme


Granturi de reintegrare europeană: European Reintegration Grants (ERG)

Scopul
Granturile Marie Curie de reintegrare europeană /Marie Curie European Reintegration Grants (ERG) ajută cercetătorilor care au beneficiat de training în cadrul unei acţiuni Marie Curie pentru a se angaja ori a se reangaja în cercetare pe termen lung.

Cine poate apela?
Pentru a apela pentru un grant de reintegrare europeană, trebuie să fii cercetător dintr-o ţară membră a UE sau ţară asociată la PC7 avînd cel puţin 4 ani experienţă în cercetare sau deţinînd titlu de doctor. Deasemenea, trebuia mai întii să fi beneficiat de training în cadrul unei acţiuni Marie Curie pentru mobilitate cu o durată de cel puţin 18 luni.

Ce acoperă finanţarea?
Grantul de reintegrare reprezintă o contribuţie fixă către costurile proiectului. Spre exemplu, pot fi acoperite cheltuieli de salarizare a cercetătorului sau a altui personal angajat pentru realizarea proiectului, cheltuieli de deplasare, consumabile, costuri legate de obţinerea patentului sau costuri pentru publicarea rezultatelor proiectului. În caz de succes, Comisia Europeană va încheia un acord de grant cu organizaţia gazdă din Europa. Organizaţia-gazdă, la rîndul său, va încheia cu cercetătorul un contract de angajare la serviciu şi-i va achita acestuia salariul. Organizaţia-gazdă trebuie să fie universitate, centru de cercetare sau întreprindere dintr-o ţară membră a UE sau ţară asociată la PC7. Grantul trebuie utilizat pe parcursul a 2-3 ani pentru un proiect de cerctare.