FP7 - seventh framework programme


Seminar privind aspecte legale şi financiare de participare în proiecte PC7

(16.05.2010)

       În perioada 4-5 mai anul curent în cadrul proiectului HEALTH-NCP-NET a fost organizat un training de instruire a tuturor Punctelor Naţionale de Contact în domeniul Sănătăţii privitor la Aspectele financiare şi legale în procesul de negociere şi începere a unui proiect în cadrul Programului Cadru 7. Acest eveniment a avut loc în incinta Agenţiei de Promovare a Cercetării Europene, Roma Italia. 
        După evaluare, propunerile sunt clasificate în funcţie de rezultatele procesului de evaluare şi deciziile de finanţare sunt luate în baza acestui clasament. Coordonatorii propunerilor care nu au fost respinse, şi pentru care există finanţare, sunt invitaţi să înceapă negocierile cu Comisia Europeană cu privire la conţinutul acordului de finanţare. Acesta este un acord care reglementează drepturile şi obligaţiile între consorţiu şi Comunitatea Europeană pentru punerea în aplicare a proiectului.
     
Cercetătorii trebuie să ştie că procesul de negociere nu este un succes automat în PC7. Atingerea stadiului de negociere nu garantează finanţarea. Chiar şi la această etapă proiectele eşuaza suficient de des, deaceea trebuie să continue să se concentreze regizat. Factorul cheie pentru succesul ar fi să intre în negocieri cu o înţelegere clară dintre parteneri,  şi cum poţi ajunge la un compromis cu celălalt.
      În cadrul acestui seminar au fost reflectate aspectele cheie în pregătirea şi semnarea acordului de consorţiu (CA), în care sunt reglementate drepturile şi obligaţiile în rândul participanţilor.
Totodată, evenimentul a elucidat particularităţile acordului de finanţare, contribuţia Comisiei Europene, certificat CE de cost şi de audit (pe durata proiectului şi ex post).    
      Prezentările din cadrul acestui eveniment pot fi gasite mai jos.
1. The Negotiation process: steps towards the signature of the Grant Agreement.

      a) Technical/Scientific Negotiation
      b) Financial and Legal Negotiations
      Riccardo Carelli, MIUR, Italian Ministry of Education, Research and University, Consorzio Sapienza    Innovazione, NCP Legal and Financial
2. Project Management and running: legal and financial aspects
- Grant Agreement (Special Clauses)
- Amendments
- Distribution of EC contribution
- Financial and Scientific Reporting
    Sabrina Bozzoli, APRE, NCP Legal and Financial
3. EC requirements: Costs Certificates and Audits
    Georgios Zisimatos, Head of Unit F6, DG Research, European Commission
4. The Experience of a Project coordinator in the Negotiation process.
      Daniele Cusi, University of Milan, Faculty of Medicine and Surgery, Coordinator of HYPERGENES   project
5.
Before the signature of Grant agreement:
How to prepare a Consortium Agreement (CA):  presentations of existing models and relevant Intellectual properties legal documents.
         Monique Bossi, APRE, Management Unit