FP7 - seventh framework programme


Inovaţia - o prioritate a Uniunii Europene

(21.10.2010)

Iniţiativa Comisiei are la baza, printre altele, un studiu recent potrivit căruia îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creştere a investiţiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării până la 3 procente din PIB ar putea duce la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă şi la o creştere a PIB-ului anual de până la 795 miliarde euro până în 2025. Va fi, însa, nevoie de un milion de cercetători în plus.
'Uniunea inovării' se va concentra asupra unor provocări cum sunt schimbările climatice, siguranţa aprovizionării cu energie si alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei şi va apela la intervenţia sectorului public pentru stimularea sectorului privat şi pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile nu ajung pe piaţa.
Potrivit CE, aceste blocaje includ precaritatea finanţărilor, fragmentarea sistemelor de cercetare şi a pieţelor, subutilizarea achiziţiilor publice pentru stimularea inovării şi procesul lent de standardizare.
Comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţa, Máire Geoghegan-Quinn, şi vice-preşedintele Antonio Tajani, responsabil cu industria şi antreprenoriatul, au declarat: „La ieşirea din criza, cu o concurenţa la nivel mondial, avem de urgenţă nevoie de inovare. Dacă nu transformăm Europa într-o Uniune a inovării, economiile noastre vor întra în declin şi vom irosi idei şi talent. Inovarea este elementul-cheie pentru a determina o creştere durabilă şi pentru a construi o societate mai echitabilă şi mai ecologică. Singurul mod de a crea locuri de munca durabile şi bine plătite care să reziste la presiunile mondializării este realizarea unei schimbări radicale în ceea ce priveşte performanţele Europei în materie de inovare".

Pentru mai multă informaţii vizitaţi: http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_21194/Inovatia-o-prioritate-a-Uniunii-Europene.html