FP7 - seventh framework programme


Proiecte în derulare

(Toate / Proiecte în derulare / Proiecte finisate)

01.01.2010 - 31.12.2011
TRANSNEW: Support for realising new Member and Associate States potentials in transport research
Cooperare: Transport (inclusiv aeronautică)
Proiect de tip "acţiune de suport" finanţat în cadrul tematicii "Transport (inclusiv aeronautică)" a programului specific Cooperare (acord de finanţare PC7 nr. 234330), cu o durată de 24 luni. În proiect participă 15 instituţii, printre care şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

15.12.2007 - 14.12.2011
BUILD HEALTH: Holistic Energy Conscious and Sustainable Strategies in the Health Care Building Sector
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Contract PC6 nr. 38638, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems", subprogramul "Eco-buildings", avănd o durată de 48 de luni şi 5 participanţi, printre care şi Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" din Republica Moldova.

01.06.2009 - 30.11.2011
EECAlink: Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries
Cooperare: Sănătate
EECA LinkAcord de finanţare PC7 nr. 223359, finanţat în cadrul tematicii Sănătate a programului specific Cooperare, cu o durată de 30 luni. La executarea proiectului participă 17 parteneri, printre care şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

01.09.2010 - 31.08.2011
HYDRORAD: Integrated advanced distribuited system for hydro-meteorological monitoring and forecasting using low-cost high-performance X-band mini-radar and cellular network infracstructures
Capacităţi: Cercetare în beneficiul ÎMM-urilor
Acord de finanţare PC7 nr. 232156, finanţat în cadrul tematicii "Cercetarea în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 6 instituţii, printre care şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Camera de Comerţ Moldo-Italiană din Republica Moldova.

01.01.2009 - 30.06.2011
EXTEND - Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cooperare: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei
Acord de finanţare PC7 nr. 231137, finanţat în cadrul tematicii TIC a programului specific Cooperare, cu o durată de 30 luni. La executarea proiectului participă 8 parteneri, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. La realizarea proiectului participă şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

09.04.2009 - 09.04.2011
SEERA-EI - Spaţiul Europei de Sud-Est pentru Cercetarea în eInfrastructură
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 19 instituţii, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia RENAM din R.Moldova.

01.01.2000 - 31.12.2010
Recensământul vieţii marine
Cooperare: Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie
Un alt jalon pentru eforturi mai mari în ştiinţele marine.
Ca o cea mai mare colaborare în istoria biologiei marine, cercetare în cadrul Recensământului vieţii marine, finanţată parţial de către UE, a dus la descoperirea a cel puţin 1.200 de specii noi, şi a generat peste 2.600 de publicaţii.

01.05.2008 - 30.04.2010
SEE-GRID-SCI: SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 211338, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 15 instituţii, printre care şi Asociaţia RENAM din partea Republicii Moldova.

01.10.2007 - 30.09.2009
INT-ER-LINK: Promoting International Cooperation for Environmental Research Through Dissemination and Networking Activities
Cooperare: Mediu (inclusiv schimbări climatice)
InterlinkContract PC6 nr. 37116, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems",  avînd o durată de 24 de luni şi 27 participanţi, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

01.05.2006 - 30.04.2009
ENEPO: EU Eastern Neighborhood: Economic Potential and Future Development
Cooperare: Ştiinţe socio-economice şi umane
Contract PC6 nr. 28736, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "7. Citizens and governance in a knowledge-based society", subprogramul "New EU borders, new visions of neighbourhood", având o durată de 36 de luni şi 11 participanţi, printre care şi Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Economice - CASE Moldova.