FP7 - seventh framework programme


Proiecte în derulare

(Toate / Proiecte în derulare / Proiecte finisate)

01.01.2009 - 31.12.2011
BS-ERA.NET: Reţea de cooperare ştiinţifică şi tehnologică în regiunea Marii Negre
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
BS-ERA.NETAcord de finanţare PC7 nr. 226160, finanţat în cadrul tematicii "Activităţi de cooperare internaţională" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 36 luni. În proiect participă 17 instituţii guvernamentale din 13 state (Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Republica Moldova, România, Turcia şi Ucraina) şi un organism internaţional (Centrul Internaţional pentru Studii la Marea Neagră), printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

15.12.2007 - 14.12.2011
BUILD HEALTH: Holistic Energy Conscious and Sustainable Strategies in the Health Care Building Sector
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Contract PC6 nr. 38638, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems", subprogramul "Eco-buildings", avănd o durată de 48 de luni şi 5 participanţi, printre care şi Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" din Republica Moldova.

01.06.2009 - 30.11.2011
EECAlink: Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries
Cooperare: Sănătate
EECA LinkAcord de finanţare PC7 nr. 223359, finanţat în cadrul tematicii Sănătate a programului specific Cooperare, cu o durată de 30 luni. La executarea proiectului participă 17 parteneri, printre care şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

01.09.2010 - 31.08.2011
HYDRORAD: Integrated advanced distribuited system for hydro-meteorological monitoring and forecasting using low-cost high-performance X-band mini-radar and cellular network infracstructures
Capacităţi: Cercetare în beneficiul ÎMM-urilor
Acord de finanţare PC7 nr. 232156, finanţat în cadrul tematicii "Cercetarea în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 6 instituţii, printre care şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Camera de Comerţ Moldo-Italiană din Republica Moldova.

01.01.2009 - 30.06.2011
EXTEND - Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cooperare: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei
Acord de finanţare PC7 nr. 231137, finanţat în cadrul tematicii TIC a programului specific Cooperare, cu o durată de 30 luni. La executarea proiectului participă 8 parteneri, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. La realizarea proiectului participă şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

09.04.2009 - 09.04.2011
SEERA-EI - Spaţiul Europei de Sud-Est pentru Cercetarea în eInfrastructură
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 19 instituţii, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia RENAM din R.Moldova.

01.01.2000 - 31.12.2010
Recensământul vieţii marine
Cooperare: Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie
Un alt jalon pentru eforturi mai mari în ştiinţele marine.
Ca o cea mai mare colaborare în istoria biologiei marine, cercetare în cadrul Recensământului vieţii marine, finanţată parţial de către UE, a dus la descoperirea a cel puţin 1.200 de specii noi, şi a generat peste 2.600 de publicaţii.

01.05.2008 - 30.04.2010
SEE-GRID-SCI: SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 211338, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 15 instituţii, printre care şi Asociaţia RENAM din partea Republicii Moldova.

01.10.2007 - 30.09.2009
INT-ER-LINK: Promoting International Cooperation for Environmental Research Through Dissemination and Networking Activities
Cooperare: Mediu (inclusiv schimbări climatice)
InterlinkContract PC6 nr. 37116, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems",  avînd o durată de 24 de luni şi 27 participanţi, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

01.05.2006 - 30.04.2009
ENEPO: EU Eastern Neighborhood: Economic Potential and Future Development
Cooperare: Ştiinţe socio-economice şi umane
Contract PC6 nr. 28736, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "7. Citizens and governance in a knowledge-based society", subprogramul "New EU borders, new visions of neighbourhood", având o durată de 36 de luni şi 11 participanţi, printre care şi Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Economice - CASE Moldova.