FP7 - seventh framework programme


Mediu (inclusiv schimbări climatice)

(16.09.2013)

 Se preconizează că peste 2 000 de orașe europene vor participa la cea de-a 12-a ediție a Săptămânii europene a mobilității, care începe astăzi. Anul acesta, săptămâna mobilității, care se încheie la 22 septembrie, se desfășoară sub sloganul „Clean air — it's your move!” (Un aer mai curat - dumneavoastră decideți!).

(08.09.2013)

Un nou regulament privind produsele biocide, care se aplică de la 1 septembrie, va crește semnificativ siguranța și va simplifica procedura de autorizare a produselor biocide utilizate și introduse pe piață în UE. Biocidele sunt produse chimice utilizate pentru eliminarea organismelor dăunătoare, cum ar fi paraziții și microorganismele nocive (cu alte cuvinte mucegaiuri și bacterii), și includ produsele insectifuge, dezinfectanții și substanțe chimice industriale cum ar fi vopselele antivegetative pentru nave și conservanții pentru materiale.

 Comisia Europeană a organizat cea de a  6-a Conferință EURAXESS cu genericul: "Noi comunicăm" în perioada 22- 24 aprilie 2013, în Dubrovnik, Croația.


Euraxess Dubrovnik.rar, 13.68 KB (17.04.2013)

Comisia Europeană a prezentat un pachet care constă în doua părți. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice stabilește un cadru și mecanisme pentru creșterea nivelului de pregătire al UE pentru impacturile climatice actuale și viitoare. De asemenea, printr-o măsură conexă, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om. Această consultare publică lansează o amplă dezbatere privind disponibilitatea și caracterul adecvat al opțiunilor de asigurare existente.

(09.04.2013)

Comisia Europeană propune metode cu aplicabilitate în întreaga UE pentru a măsura performanța de mediu a produselor și a organizațiilor și încurajează statele membre și sectorul privat să le adopte.

(28.03.2013)

 Întrebări și răspunsuri: Cartea verde privind un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

Care sunt obiectivele cheie ale acestui cadru?
Obiectivele cheie sunt reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea aprovizionării cu energie și sprijinirea creșterii economice, a competitivității și a ocupării forței de muncă, printr-o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe tehnologia de vârf.

(28.03.2013)

Comisia ia măsuri privind clima și energia, în perspectiva anului 2030

(26.03.2013)

Comisia Europeană a adoptat astăzi un document consultativ care lansează o dezbatere publică referitoare la cea mai bună modalitate de elaborare a unui nou acord internațional pentru combaterea schimbărilor climatice. Comunicarea consultativă adresează întrebări cheie și invită părțile interesate să-și exprime opiniile cu privire la noul acord, care urmează să fie încheiat până la sfârșitul anului 2015 și să se aplice din 2020.

(12.03.2013)

 The European Union budget is relatively small (around 1% of EU GNI), but it can make a big difference. Around 94% of the European Union budget supports researchers, businesses, farmers, regions, young people and many others.

(06.03.2013)

 La data de 27 februarie curent, Preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a anunţat crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie.