FP7 - seventh framework programme


Informaţii utile

Cooperare (29)


CROSS-THEMATIC APPROACHES FP7 2012, final.pdf (Pdf, 2.15 MB)
Cunoașterea stă la baza Strategiei revizuite de la Lisabona a Uniunii Europene (UE). Scopul este acela că economia Uniunii să devina cea mai dinamică și competitivă din lume. Triunghiul cunoașterii - format din cercetare, educație și inovație - este elementul esențial în eforturile europene de a realiza scopurile ambițioase ale Strategiei revizuite de la Lisabona. Al șaptelea Program Cadru (PC 7) din Strategia de la Lisabona strânge toate initiațivele UE legate de cercetarea științifică interdisciplinară. Realizarea principalelor prevederi ale acestuia va genera atingerea țelurilor de creștere economică, competitivitate și angajare a forței de muncă. Accesul neingrădit al cercetătorilor la surse, schimbul de date documentare, colaborările interdiscpilinare sunt elemente de baza în asigurarea progresului cunoașterii. Din aceasta perspectivă, nu trebuie uitat faptul că, la nivel european, parteneriatele interdisciplinare, cooperarea între cercetători din domenii conexe constituie o necesitate în articularea marilor directii de analiză. Proiectele de cercetare de amploare, care primesc finanțare europeană, tratează în general teme transversale și reunesc echipe de diferite cercetători. De altfel, aceasta dimensiune nu caracterizează doar știintele umaniste, dar și pe cele tehnice.
În documentul următor sunt prezentate tematicile interdisciplinare pentru concurs 2012, care a fost lansat 19 iulie 2011.
citeşte mai departe ...

Networking guide_eng.pdf (Pdf, 2.8 MB)
No descriptionciteşte mai departe ...

21.09, KBBE FP7.ppt (Ppt, 355.5 KB)
Prezentarea domeniului KBBE la Seminarului informativ despre oportunităţi oferite de Programul Cadru 7 pentru cercetători chimişti şi fizicieni. Seminarul era organizat de către Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact PC7 în cooperare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei pe data 21 septembrie 2010 ora 14.00. Scopul seminarului - de a informa despre programele de cercetare despre oportunităţi oferite de Programul Cadru 7 pentru cercetători chimişti şi fizicieni.citeşte mai departe ...