FP7 - seventh framework programme


Informaţii utile

Cooperare (29)


TransCoSME Brochure En.pdf (Pdf, 207.63 KB)

În cadrul proiectului “Transnational Cooperation of the European Network of SME NCPs” (TransCoSME) a fost publicată o broşură adresată sectorului IMM în scopul încurajării participării acestora în cadrul proiectelor finanţate de Programul Cadru 7, dar şi în scopul oferiri informaţiei cu privire la alte programe europene de cercetare adresate întreprinderilor în funcţie de necesităţile şi capacităţile lor de cercetare.

citeşte mai departe ...

FP7_Severin_150610.rar (Rar, 578.79 KB)
Prezentarea oportunităţilor specifice pentru Republica Moldova de participare în cadrul noului ciclu de apeluri PC7 al anului 2011, în cadrul seminarului informativ din 15 iunie 2010 (http://fp7.asm.md/node/656).
citeşte mai departe ...

FP7_Parker_150610.rar (Rar, 1.94 MB)
Aspectele practice prezentate în limba engleză de către Punctul Naţional de Contact (NCP) PC7 în domeniul sănătăţii din Republica Africa de Sud, Prof. Iqbal PARKER, în cadrul seminarului informativ din 15 iunie 2010 (http://fp7.asm.md/node/656).
citeşte mai departe ...

guide_TofTC_ro.pdf (Pdf, 630.56 KB)

Peste tot în lume, după declinul industriei de modă veche, multe complexe industriale tradiţionale au fost abandonate, împreună cu structurile lor şi ale echipamentelor şi, în multe cazuri, reprezintă o ameninţare pentru siguranţa locală, mai ales, din punct de vedere al mediului.
Prezentul manual se axează pe dezvoltarea unei abordări metodologice, care să investigheze perspectivele şi oportunităţile de transformare a complexelor industriale tradiţionale in parcuri tehnologice.

citeşte mai departe ...

guide_CofB_ro.pdf (Pdf, 682.5 KB)

Ghidul “Crearea de afaceri în domeniile materialelor şi nanotehnologiilor” descrie cele mai folosite practici în domenii-cheie ale politicilor de inovare, clustere, dezvoltare de start-up, abordări de marketing al inovării, relaţii publice şi antreprenoriat, focusat pe colaborarea între Universităţi, Parcuri Tehnologice şi întreprinzători.

citeşte mai departe ...

manual_NTaCA_ro.pdf (Pdf, 586.9 KB)

Acest manual descrie practicile utile principale indentificate în ariile cheie din inovarea politică, inovarea grupată, dezvoltarea start-upurilor, abordarea marketingului  inovării, a relaţiilor publice şi activităţiilor cu spirit antreprenorial concentrate pe cooperare între Universităţi, Parcuri Tehnologice şi antreprenori. Practicile ţintesc să sprijine companiile noi în dificultăţile pe care le întâlnesc la realizarea obiectivelor lor în perioadele de creştere timpurie.

citeşte mai departe ...

tips_from_european_entrepreneurs_ro.pdf (Pdf, 6.23 MB)
Aceasta brosură prezintă un larg spectru al obstacolelor, provocarilor şi momentelor de vârf ale întreprinzătorilor din 33 de ţări. Ne spun cine şi ce i-a inspirat şi ce îi conduce pe drumul pe care şi l-au ales. Şi – poate partea cea mai importantă – ne transmit mesajul ca a fi întreprinzator poate fi distractiv.
citeşte mai departe ...